En utvecklande resa mot hållbarhet och framgång

Familjeförvaltningen tillsammans

Familjeförvaltningen #Tillsammans

Alla verksamheter måste utvecklas för att kunna förbättras och nå framgång, och just nu är familjeförvaltningen mitt i sin utvecklingsresa som påbörjades för drygt ett år sedan. Målet är en hållbar organisation med ett gott medarbetarskap och ledarskap, effektiva team, välmående, en hög måluppfyllelse och nöjda medborgare. I dag tas ytterligare ett stort steg i processen, då förvaltningens alla 550 medarbetare samlas för att tillsammans inspireras, engageras och tänka nytt.

I augusti 2022 tog familjeförvaltningens chefer det första steget på den gemensamma utvecklingsresan “Familjeförvaltningen 2.0”. Resans mål är att skapa en hållbar organisation där vår värdeskapande kultur och stödjande struktur ger förutsättningar för ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap.

Utvecklingssteg

Alla medarbetare har tillsammans med sin chef gjort elva steg med olika fokus. Alla delar har haft ett mål och en begreppslista, som har varit obligatorisk. För att kunna anpassa materialet till arbetsgrupperna har cheferna haft möjlighet att välja mellan att ta ett färdigt steg, eller att bygga sitt eget från grunden.

Steg 0 - Varför gör vi denna resan?
Steg1 - Utan spaning ingen aning
Steg 2 - Styrning och ledning
Steg 3 - Ledarskap -att leda sig själv
Steg 4 - Våra viktiga medarbetare, att odla vår humanistiska människosyn
Steg 5 - Psykologisk trygghet
Steg 6 - Repetition är kunskapens moder
Steg 7 - Målet
Steg 8 - Teamet
Steg 9 - Kommunikation -Försök för förstå, sedan bli förstådd
Steg 10 - Uppföljning målet

En dag tillsammans

Idag tar alla 550 medarbetare det sista steget Tillsammans - så skapar vi en hållbar organisation! gemensamt på Slagthuset i Malmö. Dagen till ära så kommer två inspiratörer:

  • Johan Book med fokus på engagemang, motivation och psykologisk trygghet och
  • Morten Hyllegaard med fokus på välfärdsutveckling och innovation.

Lärande organisation

Efter idag flyttas fokus från den gemensamma basen till den lärande organisationen. Under 2024 väljer varje verksamhet sin fortsättning, fortsatt med en del gemensamma inslag för att skapa en engagerad, välmående och framgångsrik organisation.

En stark, trygg och välmående organisation innehåller faktorer för ökat engagemang, förbättrade samarbeten, ökat välmående, mer innovation och bättre prestationer - och de har alla en sak gemensamt: gott ledarskap, magiskt medarbetarskap och effektiva team.

Att skapa ett hållbart arbetsliv är en tillsammans-resa! #Tillsammans

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024