Utbrott av fågelinfluensa i Sjöbo kommun

Karta över restriktionszon, fågelinfluensa Sjöbo kommun

Ett utbrott av fågelinfluensa har konstaterats på en kommersiell anläggning i Sjöbo kommun. Runt den drabbade anläggningen som ligger strax söder om Sjöbo tätort, har Jordbruksverket beslutat om en restriktionszon med regler som måste följas av alla som har fjäderfän och andra fåglar i fångenskap. Restriktionszonen är området som ligger inom 10 kilometer från den drabbade anläggningen.

Restriktionerna innebär bland annat att fjäderfän, höns och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. Om du har ankor, gäss och strutsfåglar som inte kan hållas inomhus kan de istället hållas inhägnade. Du får inte sälja dina ägg på gården i en äggbod, på en marknad eller liknande om de inte passerat ett äggpackeri först och blivit märkta.

Inom restriktionszonen är det inte tillåtet att transportera fåglar, ägg, kläckägg, andra produkter och gödsel från fåglarna utan tillstånd av Jordbruksverket.

Karta över restriktionszonen, alla regler och mer information om situationen finns på Jordbruksverkets webbplats.

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024