Problem med höga vattenflöden i kommunen

Tolångaån översvämmad.

Regn och snabb snösmältning har orsakat höga vattenflöden i alla vattendrag och risken är stor att byggnader och vägar i närheten av vatten, drabbas av vattenmängderna. Vi bevakar situationen, är i kontakt med andra myndigheter och har beredskap för situationer där vi har ansvar.

Vi har sammanställt svar och åtgärder på några av de problem man kan råka ut för gällande byggnader och höga vattenflöden, samt vart du ska vända dig i olika situationer.

Översvämning - Sjöbo kommun (sjobo.se) Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024