Grävarbete i Vintergatan startar vecka 8

Byte av dagvattenledning, ny vattenledning och förberedelser för belysning är en del av det som ska göras.

Dagvattenledningen* i Vintergatan är i dålig kondition och behöver förnyas.
- Det är rötter som trängt in i ledningen och vi behöver byta ledningen så att det inte blir stopp i framtiden säger Tomas Håkansson, VA-ingenjör på Sjöbo kommun.
Vi ska också lägga en ny vattenledning i en del av Vintergatan så att vi kan koppla ihop den med den befintlig. Detta är en del i att säkra upp vattenleveransen så att även om vi stänger av på ett ställe i gatan kan vi skicka vatten på andra hållet.

Den aktuella delen av Vintergatan saknar idag en belysningsstolpe. Detta åtgärdas i samband med grävningsarbetet.

Arbetet startar sportlovsveckan, vecka 8, och beräknas vara klart under mars månad.
Under tiden kan det förekomma tillfälliga störningar för boende i området i form av buller samt tillgång till uppfart.

Renovering av gatubelysning
Längre fram i vår ska gatubelysningen i resterande del av Vintergatan och Riddaregatan renoveras vilket innebär att gatan eller gångbanan grävs upp även där. Mer information kommer när detta är aktuellt.


*Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor som till exempel hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar.

Karta över arbetet

Röd linje - aktuellt arbete som startar vecka 8, Grå linje - renovering av gatubelysning som startar längre fram i vår

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024