Nu rullar det mobila närsjukvårdsteamet även i sydöstra Skåne  

Efter framgångsrikt införande av mobila närsjukvårdsteam i Landskrona och Kristianstad, kommer fler närsjukvårdsteam att starta runt om i Skåne under året. Idag invigs teamet i Ystad.  

Syftet med närsjukvårdsteamet är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för den som kan och önskar vårdas i hemmet, i stället för på sjukhus. Teamet är tänkt att bli en vårdform som förstärker vårdkedjan. Det innebär mer samverkan runt patienten.

Primärvården är navet 

Närsjukvårdsteamet utgår från primärvården, som är navet i samverkan med övriga vårdaktörer i upptagningsområdena. Förutom de skånska sjukhusen är kommunal vård och omsorg, palliativ vård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet), upphandlad läkarbil, ambulans, privata och offentliga vårdcentraler samt andra vårdaktörer i områdena involverade i arbetet med de mobila teamen.  

Upptagningsområdet för Mobilt team närsjukvård Ystad är även Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Simrishamn.  Teamet har en samordnande roll och kan bedöma, planera, ordinera och utföra olika insatser. Exempelvis gör teamet insatser hos sköra och sjuka patienter under en kortare eller längre period, för att undvika att patienten behöver vistas på sjukhus mer än vad som är medicinskt nödvändigt. Teamet besöker även patienter som behöver tillfälliga punktinsatser, som exempelvis intravenös antibiotika eller blodtransfusion.  

En väg in 

Teamet består av läkare, sjuksköterskor, sekreterare och kurator. Fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare knyts i samverkan med respektive kommun till teamet beroende på patientens behov.  

Det kommer att vara en väg in till respektive team, ett telefonnummer som berörda vårdaktörer, anslutna patienter och närstående kan ringa.  

Ska täcka hela Skåne 

Nu pågår även arbete för att starta team i Helsingborg, Hässleholm, Trelleborg och Ängelholm senast den 1 juni 2024 och i Lund och Malmö senast den 30 september 2024.  

Teamen kommer att täcka in samtliga 33 kommuner i Skåne.  

Läs mer  

Mobila team närsjukvård - Vårdgivare Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024