Arbetsplatskriminalitet i fokus vid gemensam tillsyn

Sjöbo kommuns llogotyp

I samverkan med flera myndigheter har det genomförts en myndighetsgemensam tillsyn på flera företag i Sjöbo kommun för att komma åt arbetsplatskriminalitet.

Den myndighetsgemensamma tillsynen skedde i samverkan med flera myndigheter under samordning av kommunen och Lokalpolisområde Ystad. Målet var att komma åt arbetsplatskriminalitet.

Ett flertal myndigheter deltog för att, utifrån sina respektive myndighetsuppdrag, oannonserat besöka och göra tillsyn hos lokala företag. Modellen är utarbetad och använd sedan tidigare för att komma åt arbetsplatsrelaterad brottslighet, som exempelvis illegal arbetskraft, skattebrott eller olaglig försäljning av tobak och alkohol.

Gemensam tillsyn i fem kommuner

Myndighetsgemensam tillsyn görs i alla fem kommunerna i lokalpolisområdet. I Tomelilla och Simrishamn har tillsyn redan gjorts, i veckan var det Sjöbos tur.

De företag som fick myndighetsbesök hade valts genom den lokala lägesbild som polisen tillsammans med kommunen regelbundet tar fram. I lägesbildsarbetet medverkar även miljöenheten och räddningstjänsten.

Resultatet från tillsynen sammanställs just nu och sekretess råder i vissa delar. Dock går det redan nu att säga att ett flertal verksamheter behöver åtgärda brister. Fler tillsynstillfällen kommer genomföras.

Polisens uppdrag under tillsynen är i första hand att säkerställa en trygg arbetsmiljö för samtliga medverkande.

- Polisen tycker givetvis att det är bra med samverkan och att det görs gemensamma insatser för att bekämpa kriminalitet, säger Per Hansson, tf kommunpolis i Sjöbo.

Fakta

Deltagande myndigheter vid tillsynen: Lokalpolisområde Ystad, gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Sörf/räddningstjänsten, miljöenheten Sjöbo kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024