Sjöbo Trädgårdsförening. Foto: Kerstin Persson.

Röster från några av våra pristagare

Så här beskriver några av våra pristagare och stipendiater hur det var att bli uppmärksammade av Sjöbo kommun.

Friluftsfrämjandet Sjöbo fick Ledarstipendiet 2017

– Det kändes fantastiskt roligt att ha blivit uppmärksammade för vårt ideella arbete med friluftslivet i Sjöbo och vi fick gratulationer från andra föreningar, säger Angelica Andersson, ordförande i Friluftsfrämjandet Sjöbo.
– Vi använde pengarna till att ha en rolig ledaraktivitet och alla ledare var såklart inbjudna, dock kunde inte alla delta.

Vad har det betytt för er att få stipendiet?
– Det gav våra ledare lite extra beröm för deras fina arbete och de kände sig extra glada.

Har det förändrat något i er verksamhet?
– Vi kämpar på i samma anda som tidigare, men lite extra stolta är vi allt.

Motivering: Ledarstipendiet 2017 tilldelades Friluftsfrämjandet Sjöbos samtliga ledare, för engagemang, entusiasm och ledarskap inom hela föreningens breda verksamhet. Såväl barn, juniorer och seniorer upplever, tar del av och lär sig att vara rädd om vår natur på ett tryggt, aktivt och varierat sätt.

Sjöbo Trädgårdsförening. Foto: Kerstin Persson

Sjöbo Trädgårdsförening fick Kulturpriset 2019

— Det var en stor överraskning när vi fick information om att vi var utsedda att motta Kulturpriset 2019. Det var så klart väldigt roligt och Sjöbo Trädgårdsförening kände sig väldigt hedrad, säger Kerstin Persson.

— Trädgårdsskötsel är en tusentals år gammal form av kultur, men först under renässansen grundades växtsamlingar som anses ha varit vetenskapliga trädgårdar, det som är våra botaniska trädgårdar idag. Under 1800-talet spreds kunskap om trädgårdsodling i Sverige. För trädgårdsfolk är det inget nytt att kultur innefattar hortikultur, läran om trädgårdsodling. Kanske är det så att många inte ser trädgårdsodling som kultur och att en trädgårdsförening är verksamma inom kulturområdet. Det var kul att Sjöbo kommun lyfte fram trädgårdsföreningen och belönade oss med kulturpriset, berättar Kerstin Persson.

— Priset tillkännagavs i samband med vår julaktivitet i december 2019. Det var extra roligt att få dela denna överraskning med alla medlemmar som var på plats.

— Kulturpriset bidrar till att vi bland annat bjuder in en känd föreläsare och låter våra medlemmar bli delaktiga i vårt pris. Det är medlemmarna som är föreningen och saknas medlemmar finns ingen förening. I nuläget har vi varit tvungna att ställa om våra aktiviteter till nästa år. Trädgårdsbesök utomhus kan vi genomföra men andra aktiviteter får bli digitala i form.

Motivering: Sjöbo Trädgårdsförening firar i år 20-årsjubileum. Under åren har föreningen spridit kunskap och inspiration om trädgård, växter och trädgårdsplanering. Trädgården och trädgårdsbegereppets kultur är ständigt närvarande i föreningens arbete. Genom olika aktiviteter som föreläsningar, kurser, trädgårdsresor, öppna trädgårdar med mera på tema trädgård och fritidsodling ger föreningen kunskap och inspiration. Föreningen anordnar även varje vår och höst växtmarknad som lockar många besökare. Föreningen verkar för folkbildning och gör det genom stor spridning även utanför kommungränsen.

Matilda Löfgren. Foto: privat

Matilda Löfgren fick Ungdomsstipendiet kultur 2019

– Jag blev förvånad men självklart väldigt glad. Det kom som en riktig överraskning och jag hade verkligen inte väntat mig det! Det uppmärksammades av både min släkt och de spelande i orkestern, säger Matilda Löfgren.

Vad har det betytt för dig att få stipendiet? Har det förändrat ditt musicerande?
– Att få detta stipendium är lite som att få en bekräftelse. Det känns väldigt roligt att mitt musicerande har uppmärksammats och det gör mig motiverad att spela!

Vilken betydelse har kultur och musik i ditt liv?
– Jag skulle vilja säga att det har en stor betydelse i mitt liv. Det är sällan tyst runt mig. Antingen spelar jag på min klarinett, går och småsjunger eller lyssnar på musik. Repetitionerna med orkestern är höjdpunkten i veckan och att spela konsert är något jag finner fantastiskt roligt!

Motivering: Med klarinetten som huvudinstrument tar hon sig an musiken med hela sitt hjärta. Hon har en arbetsmoral utan dess like, tränar och övar för att sätta varenda ton.
Hon är ungdomsrepresentant i Sjöbo Ungdomsorkesters styrelse och för ungdomarnas talan. Hon visar att kultur är viktigt genom sitt brinnande engagemang och träningsflit i ungdomsorkestern.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin