• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Elsparkcyklar till Sjöbo genom ett gemensamt pilotprojekt med Tomelilla och TIER Mobility

Elsparkcyklar till Sjöbo genom ett gemensamt pilotprojekt med Tomelilla och TIER Mobility

Bild

Inom ramen för innovationsprojektet ”Mobilitet på tvärs” startar kommunerna Tomelilla och Sjöbo ett gemensamt pilotprojekt med TIER Mobility. I Sjöbo startar projektet den 16 september och i Tomelilla startar det den 17 september. Syftet är att utforska nya sätt att resa hållbart på mindre orter och landsbygden.

- Elsparkcyklar är en form av mikromobilitetslösning som kan fungera som ett viktigt komplement till kollektivtrafiken och ”last mile”-lösning för pendlare. Det viktigt att vi skapar stadsmiljöer där mikromobilitet blir en naturlig del i ett hållbart sätt att röra sig i staden. För oss handlar det om att stärka attraktivitet för våra mindre orter och uppmuntra till hållbart resande, berättar Frida Tiberini, projektledare för kommunerna Sjöbo och Tomelilla.

En del av projektet Mobilitet på tvärs

Sjöbo och Tomelilla saknar idag stadstrafik och andra mobilitetstjänster inom tätorterna. Bilen blir därför förstahandsvalet om slutdestination inte ligger inom gångavstånd till buss- och tågstationen.

Syftet med samarbetet är att undersöka hur mikromobilitetstjänster, såsom elsparkcyklar, skulle kunna fungera och tas emot på två mindre orter utan stadstrafik. Piloten är en av flera mobilitetskoncept som kommer testas och utvärderas inom kommunernas deltagande i ”Mobilitet på tvärs”.

De gemensamma aktiviteterna inom ramen för pilotprojektet kommer att genomföras under en testperiod på upp till tre månader under hösten och bestå av femtio stycken elsparkcyklar. Lärdomarna från projektet ska sedan sammanfattas i en rapport och vara till grund för hållbara mikromobilitetslösningar som kombinerar trafiksäkerhet och tillgänglighet för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Populärt ressätt

Elsparkcyklar har på bara några år blivit ett eftertraktat transportmedel i städer runtom i Sverige och Europa. För TIER Mobility, som vill vara en naturlig samtals- och samarbetspartner till kommunerna, blir detta ett sätt att bryta ny mark när man nu söker sig utanför städerna.
- Vi ser det här som en viktig milstolpe i omställningen av hela Sveriges transportsektor. Genom att möjliggöra för kombinationsresor utanför städerna och mellan olika trafikslag binder vi ihop hållbara mobilitetslösningar som kan konkurrera ut de fossila alternativen. Vi ser fram emot samarbetet med Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Tillsammans kan vi dra flera lärdomar om hållbart resande på mindre orter och landsbygden, säger August Svedenstedt, Sverigechef för TIER Mobility.

Om Mobilitet på tvärs

Piloten med TIER Mobility är en av flera hållbara resesätt som ska testas inom ramen för Sjöbo och Tomelilla i ”Mobilitet på Tvärs”, ett stort EU-projekt som görs i samarbete med totalt 17 skånska och danska partners. Det är ett utforskande arbete där vi lär oss tillsammans, kommuner, resenärer och leverantörer i ett Living lab! Fokus ligger på att undersöka och testa nya, hållbara sätt att resa på ”tvärs” och områden utanför de större städerna.

Läs mer om Mobilitet på Tvärs Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2021