Lärande för livet börjar i förskolan.

Förskolan i Sjöbo kommun

Förskolans syfte är att främja alla barns utveckling och en livslång lust att lära. Det är också en viktig plats, där man träffar andra barn och lär sig umgås i grupp och känna gemenskap och trygghet. Skollagen säger att alla hemkommuner ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige. Alla kommuner ska också bedriva uppsökande verksamhet för att erbjuda barn plats i förskolan.

Förskolan en bra start i livet för lärande och utveckling
- Forskning visar att förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande på både kort och
lång sikt.
- Förskolan spelar en avgörande roll i barns språkliga utveckling genom det språkutvecklande
arbetssättet som bedrivs.
- Studier visar att förskolan bidrar bland annat till högre resultat i skolan.

Ansök om plats i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkommen till förskolan i Sjöbo kommun!

Förskolan i Sjöbo
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2023