Ansökan, regler och avgifter

Att få en plats på förskolan

Ditt barn kan gå i förskolan från det att det har fyllt 1 år fram till att barnet börjar förskoleklass. Förskola erbjuds dels alla barn med 15 timmar per vecka dels i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om det behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

I Sjöbo tätort kan vi erbjuda ditt barn omsorg även kväll, natt och helg om du arbetar obekväma tider. Läs mer här om Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider.

När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem/fritids.

Ansökan

Ansökan om förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg görs senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Detta gör du via denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Alla förskolor har öppet tolv timmar per dag. De kommunala förskolorna är öppna från cirka klockan sex på morgonen fram till cirka klockan 18. Tiderna kan skilja sig åt något mellan våra förskolor. Utöver detta erbjuder Sjöbo kommun vårdnadshavare som förvärvsarbetar på obekväma arbetstider, en pedagogisk omsorg till sina barn i åldrarna 1-12 år.

Två dagar per termin stänger förskolorna i Sjöbo kommun för kompetensutveckling av personalen. Vid dessa tillfällen erbjuder kommunen jourförskola. Se grundskolans läsårstider.

Schema

Du som förälder ansvarar för att lämna in samt vid behov uppdatera barnets schema. Schemaregistrering görs via appen eller e-tjänsten Tieto Education. Ändringar ska göras 5 dagar innan de träder i kraft. Så här gör

Regler

Här kan du ta del av Sjöbo kommuns regler; Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Allmän förskola

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Verksamheten följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn har rätt att gå på förskolan 15 timmar per vecka under de veckor som skolan inte har lov. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Läs mer om olycksfallsförsäkringen här.

Vad kostar en plats?

I Sjöbo kommun tillämpas maxtaxa. Detta innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut inom förskoleverksamheten. I en kommun som tillämpar maxtaxa så gäller detta både den kommunala verksamheten och verksamhet med enskild huvudman.

Platsen är ett abonnemang. Avgiften ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande. Avgiften beräknas på 12 månader och baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad.

För tre-, fyra- och femåringar som endast vistas i allmän förskola tas ingen avgift ut.

Från och med 1 januari 2022 gäller nya avgiftsnivåer.

Taxa för förskola eller pedagogisk omsorg och fritidshem från 210

Antal barn

FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG

Avgift per barn

Fritidshem

Avgift per barn

FRITIDSHEM

Eftermiddags- och lovverksamhet

Avgift per barn

1

3% högst 1572kr

2% högst 1048kr

1% högst 524kr

2

2% högst 1048kr

1% högst 524kr

0,75% högst 393kr


3

1% högst 524kr

1% högst 524kr

0,75% högst 393kr


4

Ingen avgift

Ingen avgift


Ingen avgiftOm du inte är nöjd

Du kan framföra synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Genom att du delar med dig kan vi bli bättre.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021