Ansökan, regler och avgifter

Välkommen att söka plats på förskola, fritids och pedagogisk omsorg i Sjöbo kommun. Här finns länk till ansökan via e-tjänst, avgifter och regler.

Plats på förskolan

Ditt barn kan gå i förskolan från det att det har fyllt ett år fram till att barnet börjar förskoleklass. Förskola erbjuds dels alla barn med 15 timmar per vecka, dels i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller om det behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Vi kan erbjuda ditt barn omsorg även utöver de ordinarie öppettiderna. Behovet av ob-omsorg bedöms individuellt.
Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider, mer information

När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem/fritids.
Fritidshem, mer information

Ansökan

Ansökan om förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg görs senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Du ansöker via vår e-tjänst.

Öppettider

Alla förskolor har öppet tolv timmar per dag. De kommunala förskolorna är öppna från cirka klockan sex på morgonen fram till cirka klockan 18. Tiderna kan skilja sig åt något mellan våra förskolor. Utöver detta kan vi erbjuda vi vårdnadshavare som förvärvsarbetar på obekväma arbetstider, en pedagogisk omsorg till sina barn.

Två dagar per termin stänger förskolorna för kompetensutveckling av personalen. Vid dessa tillfällen erbjuder kommunen jourförskola.
Grundskolans läsårstider

Schema

Du som förälder ansvarar för att lämna in samt vid behov uppdatera barnets schema. Schemaregistrering görs via appen Edlevo eller via e-tjänsten/självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Sjöbo kommuns hemsida. Ändringar ska göras fem dagar innan de träder i kraft.
Registrera i Edlevo Länk till annan webbplats.

Regler

Här kan du ta del av Sjöbo kommuns regler.
Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg , 263.7 kB.

Allmän förskola

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Verksamheten följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn har rätt att gå på förskolan 15 timmar per vecka under de veckor som skolan inte har lov. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.
Olycksfallsförsäkring, mer information

Vad kostar en plats?

I Sjöbo kommun tillämpas maxtaxa. Detta innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut inom förskoleverksamheten. I en kommun som tillämpar maxtaxa så gäller detta både den kommunala verksamheten och verksamhet med enskild huvudman.

Platsen är ett abonnemang. Avgiften ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande. Avgiften beräknas på 12 månader och baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad.
Barn nr 1 = yngsta barnet i familjen.

För tre-, fyra- och femåringar som endast vistas i allmän förskola tas ingen avgift ut.

Taxa för förskola eller pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn

Förskola

Pedagogisk omsorg

Avgift per barn

Fritidshem

Avgift per barn

Fritidshem

Eftermiddags- och lovverksamhet

Avgift per barn

13% högst 1688 kr2% högst 1125 kr1% högst 563 kr
22% högst 1125 kr1% högst 563 kr0,75% högst 422 kr
31% högst 563 kr1% högst 563 kr0,75% högst 422 kr
4Ingen avgiftIngen avgift
Ingen avgift
  • Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 56 250 kr.

Om du har synpunkter

Du kan alltid framföra dina synpunkter till oss.
Lämna synpunkter till Sjöbo kommun

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2024