Vy över Möllers mosse

Möllers mosse

Från att ha varit en ganska anonym plats inne i Sjöbo tätort, har Möllers mosse förvandlats till en plats med härlig parkmiljö och ett rikt utbud för alla.

Arbetet med att rusta upp Möllers mosse påbörjades 2012, skissförslag togs fram och allmänheten fick vara med och tycka till om olika aktiviteter i området.
2015 anlades utegym, löparslinga, grillhus och ett klätternät norr om dammen - aktiviteter som nyttjas av många i olika åldrar.

En del besöker lekplatsen med sina barn och passar samtidigt på att träna när de ändå är i området. Löparslingan är 400 meter och underlaget är stenmjöl. Slingan är belyst och så är även utegymmet. Vill du ha en lite längre slinga kan du gå runt dammen istället, en sträcka på ca 1,3 km.

Valborgsfirandet vid Möllers mosse är numera en tradition och nästa år finns det sittplatser för de som vill sitta på granitblocken i de två halvcirklarna på slänten ner mot vattnet. Granitblocken kommer från den gamla lokvändarplatsen.

Strandlinjen runt dammen har under året röjts och rensats. Längs den västra strandlinjen planterades strandmattor med vattenväxter i.

En brygga har byggts mittemot granitblocken vilket tillsammans bildar en liten amfiteater.
Bryggan kan användas till att håva från eller att snöra skridskorna om och när det blir is.

Vintertid, när det är snö, är det livat i backen mittemot utegymmet. Här trängs tefat och pulkor med varandra. Efter en stund med pulka- eller skidåkning kan det smaka gott med en grillad korv i grillhuset.

Möllers mosse hittar du inne i Sjöbo tätort. Strax norr om Färsingaskolan breder dammen och grönområdet ut sig.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Trafik och infrastruktur