Möten, handlingar och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunens olika beslutande organ, samt årets möteskalender för kommunfullmäktige och alla nämnder.

Undersidor

  • Om du vill ta del av handlingar, se möteskalender för politiska sammanträden och mer, så finns information här.

  • Här publiceras föredragningslistor och protokoll från kommunfullmäktige. Du hittar också mötestider samt länkar till sän...

  • Här publiceras föredragningslistor och protokoll från kommunstyrelsen.

  • Här publiceras protokoll från familjenämnden. Klicka på mappen för att fälla ut dokumenten.

  • Här publiceras föredragningslista och protokoll från tekniska nämnden.

  • Här publiceras protokoll från vård- och omsorgsnämnden.

  • Här publiceras protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden. Du hittar föredragningslistan i respektive protokoll.

  • Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontroll...

  • Östra Skånes hjälpmedelsnämnd en gemensam nämnd för tio kommuner i östra Skåne. Nämnden ska se till att det finns teknis...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juli 2024