Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från kommunens olika beslutande organ.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. Efter sammanträdet upprättas protokoll.

De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda. Protokollen blir allmänna handlingar och publiceras här när de är justerade.

På grund av personuppgiftslagens bestämmelser kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras digitalt. Originalprotokollen och bilagor till protokollen förvaras på respektive organs förvaltningskontor.

Kontakta oss om du vill ha ut eller ta del av handlingar

Familjenämndens, vård- och omsorgsnämndens, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens handlingar finns i Kommunhuset, Gamla torget 10 i Sjöbo. Tekniska nämndens och Samhällsbyggnadsnämndens handlingar finns på Ommavägen 30 i Sjöbo.

Vänd dig till respektive nämndsekreterare. Du når dem via kommunens växel på
telefon: 0416-270 00

Möteskalender 2022

I möteskalendern hittar du årsplan för alla möten under 2022.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 19.00, utom budgetsammanträdet i juni då sammanträdet börjar kl 17.00.

Möteskalender 2022

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2021