Priser och stipendier

Sjöbo kommun delar årligen ut priser och stipendier - Årets ambassadör, hållbarhetspriset, ungdomsstipendier inom kultur och fritid, ledarstipendium och kulturpris. Alla är välkomna att nominera till de olika utmärkelserna! Sista datum för nomineringar är den 30 september förutom stipendierna inom kultur och idrott som har sista datum den 31/10.

Årets ambassadör

Årets ambassadör utses av Sjöbo kommuns politiker. Priset ges till en företagare eller organisation som i sin dagliga gärning varit en god ambassadör för såväl sin hemkommun som för sydöstra Skåne. Alla kan nominera, inklusive företag, företagarföreningar och organisationer. Priset till Årets Ambassadör i Sjöbo kommun har delats ut sedan 2005.
Nominera till Årets ambassadör

Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor. Priset ska samtidigt sprida kunskap om hållbarhet och Agenda 2030 i Sjöbo kommun. Priset kan gå till organisationer, företag eller enskilda personer (kommunala verksamheter faller därmed bort). Vinnaren utses av samhällsbyggnadsnämnden.
Nominera till hållbarhetspriset

Arkitekturpriset

För att uppmärksamma och premiera väl gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle delar Sjöbo kommun årligen ut ett arkitekturpris till en byggnad eller utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till samtal kring den gestaltade livsmiljön i Sjöbo kommun. Vinnaren utses av samhällsbyggnadsnämnden.
Nominera till arkitekturpriset

Ungdomsstipendier kultur och fritid

Ungdomsstipendium delas ut till ungdomar som är folkbokförda i Sjöbo kommun eller till ungdom som är verksam inom kommunen. Stipendium kan även delas ut till ideell förening, samorganisation eller fri gruppering som bedriver verksamhet i Sjöbo kommun. Ungdomsstipendium delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt utövande och insatser inom skilda områden inom kultur samt fritid inom Sjöbo kommun. Alla kan nominera, inklusive förening, organisation och fri gruppering.

Ledarstipendium

Ledarpris delas ut till enskilda ledare som är folkbokförda i Sjöbo kommun eller till ledare som är verksam inom kommunen. Ledarpriset kan även delas ut till ideell förening, samorganisation eller fri gruppering som bedriver verksamhet i Sjöbo kommun. Ledarpriset delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt ledarskap inom skilda områden inom Sjöbo kommun. Alla kan nominera, inklusive förening, organisation och fri gruppering.

Kulturpris

Kulturpris delas ut till enskilda personer som är folkbokförda i Sjöbo kommun eller till personer som är aktivt verksamma inom kommunen. Stipendium kan även delas ut till ideell förening, samorganisation eller fri gruppering som bedriver verksamhet i Sjöbo kommun. Kulturpriset delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt verksamhet inom skilda områden inom Sjöbo kommun. Alla kan nominera, inklusive förening, organisation och fri gruppering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Kommun och politik