Kontakta förvaltningarna

Här hittar du kontaktuppgifter till chefer på respektive förvaltning.

Kommundirektör
Karina Hansson
Telefon: 0416-272 13
E-post: karina.hansson@sjobo.se

Ekonomichef
Ann-Christin Walméus
Telefon: 0416-270 81
E-post: ann-christin.walmeus@sjobo.se

HR-chef
Dan Sivnert
Telefon: 0416-273 18
E-post dan.sivnert@sjobo.se

Lönechef
Cecilia Skorup
Tel: 0416_271 17
E-post Cecilia Skorup

Kanslichef
Richard Heingard
E-post Richard Heingard

Enhetschef upphandling
Linda-Marie Malm
Telefon: 0416-272 15
E-post: linda-marie.malm@sjobo.se

Tillväxtchef
Kamilla Danielsson
Telefon: 0416-274 86
E-post kamilla.danielsson@sjobo.se

Förvaltningschef
Ninda Wegbratt Menkus
Telefon: 0416-272 26 
E-post: ninda.wegbrattmenkus@sjobo.se

Verksamhetschef kultur och fritid, barn och unga samt allmänkulturen
Kristin Svensson
Telefon: 0416-274 29
E-post: kristin.svensson@sjobo.se

Socialchef
Camilla Persson
Telefon: 0416-273 05
E-post: camilla.persson@sjobo.se

Skolchef
Sjöbo Utbildningscentrum
Oliver Boij
Telefon: 0416-270 50
E-post: oliver.boij@sjobo.se

Skolchef
Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem
Ulrica Falck
Telefon: 0416-274 45
E-post: ulrica.falck@sjobo.se

Irini Papadopoulou
Förvaltningschef
Telefon: 0722-03 11 31
E-post: irini.papadopoulou@sjobo.se

Louise Andersson
Förvaltningschef
Telefon: 0416-272 94
E-post: louise.andersson@sjobo.se

Anders Lindén
Enhetschef med operativt samordningsansvar
Telefon: 0416-272 10
E-post: anders.linden@sjobo.se

Förvaltningschef
Jesper Andersson
Telefon: 0416-271 52
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef fritid
Håkan Andersson
Telefon: 0416-275 81
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef samhällstjänster
Peter Hellichius
Telefon: 0416-272 80
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef offentlig utemiljö
Sanna Lynghed
Telefon: 0416-271 48
E-post: teknik@sjobo.se

Enhetschef serviceenheten
Meta Gerle
Telefon: 0416-27465
E-post: teknik@sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023