Teletal

Behöver du hjälp i din telefonkontakt med kommunen? Tjänsten Teletal erbjuder telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter då ena eller båda parter i samtalet har behov av stöd för att genomföra samtalet.

Vem kan använda Teletal?

  • Teletal är till för alla som har svårt att tala i telefon
  • som vill ringa till någon som har svårigheter
  • som har svårt att minnas
  • som kan behöva anteckningsstöd

Samtalet är kostnadsfritt.

Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver inte boka tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018