Ersättningsanspråk mot Sjöbo kommun

Om du har drabbats av en skada som du anser att Sjöbo kommun är ansvarig för kan du ställa ett skadeståndsanspråk mot kommunen. Skadan ska gälla dig personligen eller din egendom.

Sjöbo kommun är enligt skadeståndslagen skyldig att ge ersättning för personskada eller sakskada om skadan kan anses ha orsakats av kommunens, eller kommunens entreprenörs, vårdslöshet, fel eller försummelse. Det är inte tillräckligt i sig att en skada har inträffat för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Du som begär ersättning måste bevisa på vilket sätt Sjöbo kommun kan anses ha orsakat skadan.

Du bör alltid i först hand kontakta ditt eget försäkringsbolag, oavsett om det gäller personskada eller skada på egendom. Ditt försäkringsbolag kan sen ställa ett ersättningsanspråk mot Sjöbo kommun.

Ett skadeståndsanspråk mot Sjöbo kommun måste lämnas in skriftligen och det gör du via formuläret nedan. Även om du inte har alla kostnader klara för ett ersättningsanspråk så är det bra om du anmäler ditt skadeståndsanspråk så snart som möjligt efter skadan. Då kan kommunen göra en så korrekt bedömning som möjligt om hur det till exempel ser ut ser ut på den aktuella platsen och väderförhållanden.

Gäller ditt skadeståndsanspråk en kund inom vård- och omsorgsverksamheten, vänlig kontakta vård- och omsorgsförvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningen, kontaktuppgifter

Den förvaltning som ditt skadeståndsanspråk berör gör en bedömning av hur det ser ut på den aktuella platsen eller vad som hänt vid det aktuella tillfället. Bedömningen och ditt anspråk lämnas därefter över till Sjöbo kommuns försäkringsbolag.
Försäkringsbolaget utreder skadan och gör en bedömning om skadan kan ha orsakats av kommunens vårdslöshet, fel eller försummelse.
Om kommunen bedöms ha orsakat skadan betalas ersättning ut.Har du bilder eller kvitton som tillhör händelsen bifogar du dem här

Om du inte anger på vilket sätt kommunen har ansvar för det inträffade kan ditt ersättningsanspråk inte medges.

Du ska specificera kostnader som uppkommit i samband med händelsen. Om du inte har alla kostnader vid anmälningstillfället kan du eller ditt försäkringsbolag återkomma med dessa vid ett senare tillfälle.

För att Sjöbo kommun ska kunna handlägga ärendet om ditt skadeståndsanspråk behöver vi behandla dina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024