Bild på plantering Gamla torg i Sjöbo

Torg och arrangemang

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2021