Flaggplatser

Bild på flaggorna i norra cirkulationsplatsen RV13/Esplanaden

Flaggor vid norra cirkulationsplatsen RV13/Esplanaden

Sjöbo kommun har områden med flaggstänger på tre platser längs riksväg 13: vid
Esplanaden (Norr), vid väg 11 (Väster) samt vid Ystadsvägen (Söder).

Syftet med flaggplatserna är att vara ett skyltfönster för att visa vilka företag som finns att besöka i Sjöbo med omnejd.

Totalt finns 42 flaggplatser (flaggstänger) som tekniska förvaltningens verksamhet Offentlig utemiljö, ansvarar för.
Förutom några som är reserverade för Sjöbo kommuns flagga, hyrs övriga ut.

För att kunna hyra en flaggplats krävs att företaget är registrerat med organisationsnummer samt har en fysisk verksamhet/butik inom Sjöbo kommun. Organisationer kan inte hyra flaggplats.
Flaggan som sätts upp ska vara på företagets logotyp eller motsvarande.
Intresseanmälan för att hyra en flaggplats görs via formuläret längre ner på sidan.
En intresseanmälan görs för var flaggplats.

Ett företag får hyra en flaggplats per område, max två flaggplatser totalt.
Om det finns lediga platser ska Sjöbo kommuns flagga sättas upp. Om det finns fler intresserade än lediga platser ska en kö för vart område med flaggplatser upprättas, det vill säga en kö för Norr, Väster och Söder.
Ett företag kan hyra en flaggplats vid ett område och samtidigt stå i kö vid ett annat område.
Uppsättning och nedtagning av flaggor görs två gånger per år, vecka 11 och 43. Företag som hyr en flaggplats ska tillhandahålla två extra flaggor så att byte av söndriga och slitna flaggor kan ske vid dessa tillfällen.
Hyra för flaggplats regleras i antagna taxor för Offentlig utemiljö och betalas årligen. Avtal skrivs på ett år men kan förlängas upp till fem år om det inte sägs upp senast 30 november innevarande år.

Frågor ställs till teknik@sjobo.se.

Ansökan om flaggplats

Du gör din intresseanmälan här via formuläret. Tänk på att du måste göra en intresseanmälan för var flaggplats.Önskemål om flaggplats
Önskemål om flaggplatsTekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2021