Pågående fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort

Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. Samrådsbeslut för översiktsplanen togs av Kommunstyrelsen i Sjöbo den 5 juni 2024. Samrådet pågår mellan 17 juni och 15 september.

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort 2050 utgår ifrån genomförd medborgardialog samt kommunens politiska vision och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Förslaget till en ny fördjupad översiktsplan ska samrådas med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som kommunen anser är befogade. Sedan granskas det slutliga förslaget ytterligare en gång.

Bild som beskriver planprocessen för att ta fram en fördjupad översiktsplan

Nyfiken på planförslaget i korthet? Kolla in vår film!

Om samrådet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på hemsidan och på kommunens bibliotek och kommunhuset.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo eller strategi@sjobo.se, senast 15 september. Frågor om process och innehåll hänvisas till samma mailadress.

Det går också bra att lämna synpunkter på samrådsförslaget digitalt:
Lämna synpunkter på samrådsförslaget Länk till annan webbplats.

Den 27 augusti bjuder kommunen in till ett öppet möte på biblioteket i Sjöbo tätort med drop-in mellan kl. 17 och 20. Välkommen att diskutera planförslaget med oss!

Den 18-19 juli finns representanter från kommunen på Sjöbo marknad för att prata om och ta emot synpunkter på planförslaget. På bilden nedanför ser du var vi står.

Bild som beskriver planprocessen för att ta fram en fördjupad översiktsplan

Det här är Sjöbo tätort

På kartan nedanför ser du vilka områden som räknas in i Sjöbo tätort.

Kartbild över Sjöbo tätort

Medborgardialog 2022

Det ska vara liv och rörelse i tätorten, finnas plats i det offentliga rummet för att leka, grilla och träna, samt att enkelt ta sig fram till fots och cykel på ett trevligt och tillgängligt sätt. Gällande boendeformer, så ska det gärna erbjudas fler hyres- och bostadsrätter.

Det är några av alla synpunkter som lämnats in i dialogen om den nya fördjupade översiktsplanen, som tas fram under 2022 – 2026. Se hela resultatet av medborgardialogen - det är spännande läsning!
Resultat från medborgardialog 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024