Arbetsmarknadsenheten

Näringsliv Sjöbo kommun

Vad arbetar en arbetsmarknadsenhet med?

Behöver du stöd i att söka arbete? Vi hjälper dig med:

- Kartläggning och coaching – individuellt och/eller i grupp samt ge möjlighet till praktik
- Arbets- och/eller studievägledning i samarbete med vägledningscentrum
- Handledning vid jobbsökning och hur du marknadsför dig själv
- Coacherna arbetar för att stödja dig som är arbetssökande till att komma in/tillbaka till arbetsmarknaden alternativt till studier.

Framtidsprojektet

Framtidsprojektet ingår i Sjöbo Kommuns arbetsmarknadsenhet. Att delta kan vara ett första steg för att komma igång efter arbetslöshet eller sjukskrivning.

För att få delta i Framtidsprojektet behövs en ansökan från någon av de samverkande myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller din vårdkontakt på vårdcentralen eller psykiatrin. Berätta om din situation och be dom skriva en ansökan.

Kompetensutveckling/kompetensförsörjning

På Sjöbo utbildningscentrum finns stöd och kompetens för arbetsgivare i näringslivet och offentlig verksamhet för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor.

För dig 16-20 år

Om du inte är inskriven i någon skola, inte gått ut gymnasiet och saknar ett arbete hjälper vi dig med det stöd du behöver för att komma vidare. Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv hur mycket av vårt stöd du vill ta emot.

Aktiviteter och projektutveckling inom kompetensförsörjning och arbetsrehabilitering

Fritidsbiblioteket för arbetsträning och social praktik Fritidsbiblioteket Länk till annan webbplats.

ESF-projektet IRIS 3-årigt förrehabiliteringsprojekt för Försäkringskassans försäkrade. IRIS

ESF-projektet Emic för ökade möjligheter till egen försörjning Emic


Kontakt: arbetsmarknadsenheten@sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024