Hälso- och sjukvård

Du som behöver hemsjukvård, rehabilitering, tandvård, hjälpmedel eller annan hälso- eller sjukvård, hittar information här.

Undersidor

  • Information för dig som behöver hemsjukvård, rehabiltering och tandvård och som inte kan ta sig till en vårdcentral.

  • Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktions­nedsättningar, med eller utan hjälpmed...

  • Du som behöver tandvård kan ha rätt till en avgiftsfri bedömning av munhälsan, rådgivning för daglig munvård samt nödvän...

  • För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel. Till exempel vid sjukdom eller skada ...

  • Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidi...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2024