Dödsfall och begravning

När någon avlider är det en del att tänka på för de efterlevande. Bland annat ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras, och en begravning arrangeras. Det finns hjälp att få, både ekonomiskt och administrativt. För den som inte tillhör Svenska kyrkan, finns ett begravningombud att vända sig till.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom två månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är gratis och kan ersätta en bouppteckning. Kommunen gör en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Till begravningskostnader inräknas främst kostnaderna för begravning och gravsten eller inskription av befintlig gravsten.

Skicka in bouppteckning till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt bistånd för begravningen

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar, kan bistånd sökas till begravningskostnader. För att ansöka om bistånd för begravningen vänder du dig till socialtjänstens myndighetsenhet via kontaktcenter.

Information om dödsboanmälan

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Peter Nilsson är begravningsombud för Sjöbo kommuns församlingar.
E-post till Peter Nilsson
0738-12 12 50

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023
Omsorg och stöd