Funktionsnedsättning

Vi har här samlat information som vi tror kan vara till hjälp för dig som har en funktionsnedsättning, för dig som är förälder eller annan närstående och andra som vill veta mer om vilket stöd som finns.

För personer med funktionsnedsättning har kommunen organiserat verksamheten i två huvudområden. Socialpsykiatrins verksamhet riktar sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning. LSS-verksamheten är till för personer i alla åldrar som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Personer med rätt till stöd hör till någon av personkretsarna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Så här ansöker du om stöd enligt LSS

Hitta rätt daglig verksamhet för dig med en funktionsnedsättning

Läs om gruppboende, serviceboende och mer

Läs om ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice i hemmet

Läs om aktiviteter och fritid inom LSS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024