Stöd till barn och ungdom

Orosanmälan, stödgrupper, beroendeproblematik och mer stöd för dig som är ung.

Undersidor

  • När du känner oro för att ett barn inte har det bra - kontakta socialtjänsten så att de har möjlighet att hjälpa.

  • Stöd ges till ungdomar och föräldrar i samtal eller i gruppverksamhet. Fältsekreterarna arbetar med förebyggande och tid...

  • Genom ungdomstjänst kan den unge ta ansvar för sina gärningar och få nya erfarenheter av vuxenvärld och arbetsliv.

  • Medling vid ungdomsbrott är ett frivilligt möte mellan en ungdom, 12 - 21 år, som begått brott och den som drabbats av b...

  • Anmälan om plats i sommarverksamheten görs av fältsekreterare, elevhälsa och socialsekreterare i samråd med föräldrar.

  • Det uppdrag man åtar sig som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att man träder in som vårdnadshavare i föräldrarn...

  • Vi erbjuder stödgrupp till barn 7-12 år som upplevt missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen. Insatsen sker enligt...

  • Är du en ung och undrar något om alkohol eller droger så kan du vända dig till oss. På Maria Skåne sydost kan även du so...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024