Rehabilitering

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktions­nedsättningar, med eller utan hjälpmedel.

Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

På rehabiliteringsenheten arbetar legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter samt en rehabiliteringsassistent.

Sjöbo kommun följer Kommunförbundet Skånes riktlinjer för prioritering.

Läs mer om hjälpmedel här.

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast.

Av fysioterapeuten kan du få råd och stöd om hur du förbättrar eller behåller dina funktioner för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Kommunens fysioterapeuter vänder sig till dig som är över 20 år om du inte klarar att ta dig till primärvården eller till privat fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan hjälpa dig att se över exempelvis förflyttningar i hemmet samt prova ut hjälpmedel utifrån ett bedömt behov.

Det spelar ingen roll om du bor i eget boende eller i särskilt boende. Stödet utformas efter din boendemiljö.

Rehabilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra.

Kommunens arbetsterapeuter vänder sig till dig som är över 20 år. Arbetsterapeuten gör hembesök och kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och tips på hur du kan anpassa dina vardagliga aktiviteter och hjälper till att prova ut hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Det spelar ingen roll om du bor i eget eller i särskilt boende. Alla insatser utformas tillsammans med dig, utifrån dina förutsättningar och din hemmiljö.

Rehabilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

Rehabilitering innebär att en person får stöd och insatser för att återvinna funktioner och förmågor efter skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Rehabiliteringsinsatserna ska ge individen bästa möjliga förutsättningar att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Rehabiliterande insatser föregås av en bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. All bedömning och alla insatser görs i patientens bostad, oavsett boendeform.

Exempel på rehabiliterande insatser kan vara gångträning, balansträning, träning att sköta sina morgonrutiner med uppstigning, hygien, påklädning frukost mm samt miljöanpassning och hjälpmedel.

Rehabilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Omsorg och stöd