Stöd till familjen

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt. I föräldraskapet kan frågor och funderingar uppstå kring såväl sig själv som sitt barn. Det kan gälla små och stora frågor och bekymmer som rör familjeliv, föräldraskap eller barn och ungas hälsa och utveckling. Ibland behövs råd och stöd på vägen.

Undersidor

  • Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom en bek...

  • Familjelivet är härligt men innebär även utmaningar som inte alltid är så enkla. I alla familjer förekommer bråk och kon...

  • Vem vill inte vara en bra förälder? Just nu pågår en satsning på föräldrautbildning i Sjöbo kommun där föräldrar får möj...

  • I ett familjehem bor barn och ungdomar under kortare eller längre period när de inte kan bo hos sina föräldrar.

  • Alla kan få problem i sina nära relationer. Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp för vuxna i till exe...

  • När ett barn, ungdom och föräldrar uppger sig ha svårigheter och familjeförvaltningens myndighetsenhet bedömer att det f...

  • På familjecentralen Björken finns barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst som riktar sig ti...

  • Barn som upplever separation mellan föräldrar har ofta många tankar och känslor kring sin situation. Det kan vara allt i...

  • Adoptionsfrågor, hjälp vid separation, avtal vid vårdnad av barn - familjerätten ger råd och stöd vid olika situationer....

Interna och externa länkar som hör till sidan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2024