Bild på penna och papper

Anmälan och avanmälan

Här hittar du information om hur du anmäler dig, vad det kostar, om du kan hyra instrument och hur du kan säga upp din plats.

Just nu är det lång kö till gitarr och piano. Vill du komma igång med en kurs snabbt? Se gärna över vårt övriga utbud!

Avgifter för kulturskolans kurser

Storgrupp 12 elever eller fler

100 kr/ termin

Mellangrupp 5-11 elever

300 kr/termin

Liten grupp 2-4 elever

500 kr/termin

Enskild undervisning

700 kr/termin


Eleverna erbjuds 10 lektionstillfällen på hösten och 12 tillfällen på våren varje läsår. Utöver det kan eleverna även erbjudas att delta i ensemblespel, föreställningar, konserter, inspirationsveckor på våren och andra roliga, utvecklande aktiviteter. Dessa aktiviteter kostar inget extra. En elev som går i instrumentundervisning betalar heller inget extra för att även spela i ensemble. Däremot vid deltagande i enbart ensemble/orkester betalas avgift enligt taxa.

Hyra av instrument

Kulturskolan har ett stort antal olika instrument som går att hyra. Hyra av instrument kostar 300 kr per termin. Vissa instrument finns dock inte möjlighet att hyra, det gäller bland annat piano och trumset. Du hittar information på varje instruments sida om det går att hyra eller ej. Om vi ej har möjlighet att hyra ut instrument eller utrustning rekommenderar vi att ni vänder er till en musikaffär, och fråga om det går att hyra därifrån.

Antagning

Antagningsbesked får eleven i början av terminstart av respektive lärare. När du blivit antagen till kulturskolan och fått en plats så behåller du platsen ända fram tills du säger upp den. Du behöver alltså inte anmäla dig på nytt vid en ny termin.

Om du vill säga upp din plats

Uppsägning av plats måste göras skriftligt annars debiteras full terminsavgift. Du hittar blanketten längst ner på den här sidan.

Elev som slutar under pågående termin erlägger full avgift.

Om eleven vill sluta inför ny termin måste vårdnadshavare anmäla detta skriftligen till Kulturskolans expedition. Det räcker inte att man talar med läraren.

Uppsägning av plats inför nästa termin ska göras senast 15 juni inför hösttermin och senast 15 december inför vårtermin. Poststämpel eller kommunens ankomststämpel gäller som avanmälningsdatum.

Om skriftlig avanmälan inte görs måste avgiften för terminen betalas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2021
Uppleva och göra