Avgifter 2024

I tabellen listas avgifterna för Sjöbo marknad och Mikaeli marknad.

Stödberättigade föreningar och skolklasser i Sjöbo kommun betalar hel administrativ avgift och halv platshyra.

Uppsökt verksamhet betalar halv platshyra som introduktionspris första året.

Avgifter Sjöbo marknad 2024


Administrativ avgift vid ansökan om plats fram till 1 maj

0

Administrativ avgift vid ansökan om plats från 2 maj

300

Platshyra 3 lm x 5 m djup

950

Platshyra matvagn eller motsvarande 3 lm x 5 m djup

4200

Platshyra snacks/lättare förtäring 3 lm x 5 m djup

1200

Platshyra mattorg 3 lm x 4 m djup

4200

Platshyra mattorg snacks/lättare förtäring 3 lm x 4 m djup

1200

Platshyra servering Gamla Torg

18000

Platshyra matvagn Gamla Torg

7500

Demonstrationplats

3000

Parkering

60

Administrativ avgift vid återbetalning med godkänd anledning

300Avgifter Mikaeli marknad 2024

1 dag

2 dagar

Platshyra 3 lm x 5 m djup

470

650

Platshyra matvagn eller motsvarande 3 lm x 5 m djup

1500

1750

Platshyra snacks/lättare förtäring 3 lm x 5 m djup

750

900

Administrativ avgift vid återbetalning med godkänd anledning

300

300


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Uppleva och göra