Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Klicka på mappen för att fälla ut protokollen.


Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli med säte i Tomelilla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson