Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Gemensam nämnd

Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli med säte i Tomelilla. Du hittar alla protokoll genom att följa länken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2024