Samhällsbyggnadsnämnden

Här publiceras protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden. Du hittar föredragningslistan i respektive protokoll.


Tänk på! Alla myndighetsbeslut publiceras inte digitalt med hänsyn till GDPR = personuppgiftslagen.

Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem via kommunens växel, på telefon: 0416-270 00.

Möteskalender 2020

I möteskalendern hittar du årsplan för alla möten under 2020.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 19.00, utom budgetsammanträdet i juni då sammanträdet börjar kl 17.00.

Möteskalender 2020

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin