Samhällsbyggnadsnämnden

Här publiceras protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden. Du hittar föredragningslistan i respektive protokoll.


Tänk på! Alla myndighetsbeslut publiceras inte digitalt med hänsyn till GDPR = personuppgiftslagen.

Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem kontaktcenter 0416-270 00.

Möteskalender 2024

I möteskalendern finns en årsplan för alla möten under 2024.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis 19.00, utom budgetsammanträdet som börjar 17.00.

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden är inte offentliga.

Möteskalender 2024 , 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2024