Kommunstyrelsen

Här publiceras protokoll från Kommunstyrelsen.


Tänk på! Protokollen som publiceras här på hemsidan kan vara osignerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem kontaktcenter 0416-270 00.

Möteskalender 2023

I möteskalendern finns en årsplan för alla möten under 2023.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis 19.00, utom budgetsammanträdet som börjar 17.00.

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden är inte offentliga.

Möteskalender 2023 , 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2023