Kommunfullmäktige

Här publiceras föredragningslistor och protokoll från kommunfullmäktige. Du hittar också mötestider samt länkar till sändningarna från fullmäktige.

Protokoll och föredragningslistor

Kopior av originalprotokoll

Tänk på! Protokollen som publiceras här på hemsidan kan vara osignerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem via kontaktcenter på 0416-270 00.

Möteskalender 2022

I möteskalendern hittar du årsplan för alla möten under 2022.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 19.00, utom budgetsammanträdet i juni då sammanträdet börjar kl 17.00.

Möteskalender 2022

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2022