Kommunfullmäktige

Här publiceras föredragningslistor och protokoll från Kommunfullmäktige.


Tänk på! Protokollen som publiceras här på hemsidan kan vara osignerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem via kommunens växel, på telefon: 0416-270 00.

Möteskalender 2021

I möteskalendern hittar du årsplan för alla möten under 2021.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 19.00, utom budgetsammanträdet i juni då sammanträdet börjar kl 17.00.

Möteskalender 2021

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson