Kommunfullmäktige

Här publiceras föredragningslistor och protokoll från kommunfullmäktige. Du hittar också mötestider samt länkar till sändningarna från fullmäktige.

Protokoll och föredragningslistor

Kopior av originalprotokoll

Tänk på! Protokollen som publiceras här på hemsidan kan vara osignerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem via kontaktcenter på 0416-270 00.

Möteskalender 2024

I möteskalendern finns en årsplan för alla möten under 2024.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis 19.00, utom budgetsammanträdet som börjar 17.00.

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden är inte offentliga.

Möteskalender 2024 , 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sändningar från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sänds direkt. Länk till livesändningen delas via sjobo.se samt vårt facebook-konto. Sändningarna sparas och går att se i efterhand.
Tidigare sändningar från Sjöbo kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024