Brottsförebyggande arbete

Du kan hjälpa till att förebygg brott. Nedan finns en del exempel som du som enskild person kan ha hjälp av:

Medborgarlöfte 2021-2022

Varje år ger Sjöbo kommun och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger. Ta del av årets löfte här.

Arbete mot klotter/skadegörelse

Klotter är ofta inkörsporten till grövre kriminalitet och bör därför avlägsnas så snart det upptäckts. Varför inte plantera en snygg växt vid en fasad som ofta utsätts.

Föräldrautbildning

Att genomföra föräldrautbildning är ett bra sätt att bli informerad om föräldrarollen och utbyta erfarenheter.
Mer information: Råd och Stödenheten, telefon 0416-273 00.

Arbeta mot våld eller annat brott

Ett viktigt brottsförebyggande arbete är att skydda alla som blivit utsatta för våld eller annat övergrepp.
Brottsoffer- och kvinnojouren är en ideellt verksam jour. Du kan antingen ringa ett journummer 0411-783 77 eller e-post: brottsoffer-kvinnojouren@ystad.boj.se

Förebyggande arbete kring alkohol/narkotika

Att förändra ungas inställning till alkohol och narkotika är ett viktigt inslag i det brottsförebyggande arbetet. Här måste vi alla hjälpas åt.

Att anmäla brott

Vid ej akuta händelser ring telefon: 114 14
Vid akuta händelser ring telefon: 112

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och förespråkar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön är några grupperingar där våldsbejakande extremism hittas.

Vad är radikalisering?
Radikalisering definieras som den process som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en åsikt. De individer som anslutit sig till våldsbejakande extrema miljöer har nästan alltid genomgått en radikaliseringsprocess där det går att identifiera betydande likheter i processen oavsett till vilken ideologi som personen har radikaliserats.

Förebyggande arbete
Våldsbejakande extrema miljöer utgör ett hot mot samhällets grundläggande struktur och värdegrund, styrelseskick och de politiska företrädarna på olika nivåer. Våldsbejakande extremistiska grupper utgör därför också ett allvarligt hot mot alla medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Stödtelefon
Ring till Center mot våldsbevakande extremism (CVE) på telefonnummer 08-527 44 290 om du känner oro för att någon i din närhet dras till våldsbejakande extremism. Telefonlinjen är öppen helgfri måndag-fredag klockan 9-15. Mer information om stödtelefonen hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021