Brottsförebyggande arbete

Här finns information om kommunens generella brottsförebyggande arbete, samt vart du kan vända dig i vissa specifika situationer då du vill agera.

Anmäl brott

Vid ej akuta händelser ring 114 14
Vid akuta händelser ring 112

Arbeta mot våld eller annat brott

Ett viktigt brottsförebyggande arbete är att skydda alla som blivit utsatta för våld eller annat övergrepp. Brottsoffer- och kvinnojouren är en ideellt verksam jour. Du kan antingen ringa journummer 0411-783 77 eller skicka e-post.
E-post brottsoffer-/kvinnojouren

Huskurage - stoppa våld mot närstående

Våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa civilkurage och omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du stoppa våld och rädda liv. Sjöbo kommun står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage, som ger boende verktyg för att kunna agera för att förebygga och stoppa våld mot närstående.
Huskurage, mer information

Förebyggande arbete kring alkohol/narkotika

Att förändra ungas inställning till alkohol och narkotika är ett viktigt inslag i det brottsförebyggande arbetet. Här måste vi alla hjälpas åt.

Föräldrautbildning

Att genomföra föräldrautbildning är ett bra sätt att bli informerad om föräldrarollen och utbyta erfarenheter.
Mer information: Råd och Stödenheten 0416-273 00.

Arbete mot klotter/skadegörelse

Klotter är ofta inkörsporten till grövre kriminalitet och bör därför tas bort så snart det upptäckts. Varför inte plantera en snygg växt vid en fasad som ofta utsätts?

Medborgarlöfte 2021-2022

Varje år ger Sjöbo kommun och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.
Medborgarlöfte 2021-22 , 873 kB.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och förespråkar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön är några våldsbejakande grupperingar.

Vad är radikalisering?

Radikalisering är den process som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en åsikt. De individer som anslutit sig till våldsbejakande extrema miljöer har nästan alltid genomgått en radikaliseringsprocess där det går att identifiera betydande likheter i processen oavsett till vilken ideologi som personen har radikaliserats.

Förebyggande arbete

Våldsbejakande extrema miljöer utgör ett hot mot samhällets grundläggande struktur och värdegrund, styrelseskick och de politiska företrädarna på olika nivåer. Våldsbejakande extremistiska grupper utgör därför också ett allvarligt hot mot alla medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.

Att förebygga våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Kontakt

Om du känner oro för att någon i din närhet håller på att radikaliseras kan du prata om det med utbildad personal.
Stöd angående radikalisering och våldsbejakande extremism, Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2024