Avlösarservice

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Avlösarservice innebär att tillfälligt eller regelbundet avlasta och underlätta för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Under tiden du får avlösning befinner sig personal tillsammans med din nästående i den personens hem och tillgodoser tillsyn och omvårdnad.

Hur många timmars avlösning du kan få avgörs i samband med den individuella biståndsbedömningen.

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom socialtjänstlagen (SoL).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2024
Omsorg och stöd