Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden och visar den ekonomiska situationen på dödsdagen. Dödsboanmälan utförs av handläggare från socialtjänsten och lämnas därefter till skatteverket.

Om den avlidne efterlämnar någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands kan en dödsboanmälan inte göras. Om egendom finns ska det istället göras en bouppteckning.

För att göra en dödsboanmälan kontaktas dödsbohandläggare via växeln för information om vilka handlingar som kommunen behöver få in för att behandla dödsboanmälan.

Var den avlidne gift, ska den efterlevande makans/makens tillgångar och skulder också redovisas.

Viktigt att tänka på:

  • Om skulderna i boet överstiger tillgångarna är begravningskostnaderna ALLTID prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter.
  • Finns autogiro, stoppa dessa betalningar omedelbart.
  • Det är bra att ringa dem som räkningarna ska betalas in till och begära uppskov (ca två månader räknat från dödsdagen) och då förklara att tillgångar saknas och att en dödsboanmälan ska göras.
  • Ta reda på om det finns försäkringar
  • Säg upp den avlidnes lägenhet, el, telefon och tidning m.m.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd