Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom två månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är gratis och kan ersätta en bouppteckning.

Kommunen gör en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Till begravningskostnader inräknas främst kostnaderna för begravning och gravsten eller inskription av befintlig gravsten.

Ekonomiskt bistånd till begravningen

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar, kan bistånd sökas till begravningskostnader. För att ansöka om bistånd för begravningen vänder du dig till socialtjänstens myndighetsenhet via kontaktcenter.
Dödsboanmälan, mer infomation

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Peter Nilsson är begravningsombud för Sjöbo kommuns församlingar.
E-post till Peter Nilsson eller 0738-12 12 50

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd