Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du ett omfattande rörelsehinder kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Så fungerar parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet innebär att man kan parkera på särskilda reserverade platser, tillståndet kan även innebära förlängda parkeringstider. I vissa fall, då fastighetsägaren tillåter det, gäller tillståndet också på privat mark såsom butiksparkeringar, p-garage och stormarknader.

Vem kan få parkeringstillstånd?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats, kan få tillstånd. För rörelsehindrad som inte själv kör fordon krävs särskilda skäl, till exempel att den rörelsehindrade regelbundet behöver förarens hjälp utanför fordonet.

Bedömning

Bedömningen av västentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionsnedsättningars påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Ett aktuellt läkarintyg i ansökningshandlingarna ska styrka sjukdomsbilden och dess påverkan.

Så ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att fylla i blanketten nedan.
Observera att tillståndet inte förnyas automatiskt, så du måste därför alltid skicka in en ny ansökan med läkarintyg. Prövningen sker då utan hänsyn till tidigare beslut.

Blankett: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023
Omsorg och stöd