Sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Bussar och tåg är i många fall ett bra alternativ, privatbil ett annat. Men ditt hälsotillstånd kan också berättiga dig att resa med taxi. Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Resa till sjukvården

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.

Intyg om sjukresa med serviceresor

Om du av hälsoskäl behöver sjukresa med serviceresor behöver du ha ett intyg som vården skriver - Intyg om sjukresa. När intyget är registerat hos Skånetrafiken kan du boka din resa hos Skånetrafikens serviceresor. Det kan ta upp till två arbetsdagar innan intyget är registrerat.

Sjukresa med serviceresor utan intyg

I vissa fall kan du resa med serviceresor till och från vården utan intyg:

  • Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd: Då reser du sjukresa på det sätt som du är beviljad färdtjänst.
  • Om du är över 85 år kan du resa utan intyg. Undantag om du måste sitta i framsäte, ska hämtas eller lämnas i bostad/väntrum, eller behöver åka ensam. Då ska du alltid ha ett sjukreseintyg.

Ledsagare på sjukresan

Du som är under 18 och över 85 år kan ta med ledsagare utan kostnad på din sjukresa inom Skåne. Tar du med fler ledsagare, maximalt två stycken, måste detta stå angivet på intyget om sjukresa. Tala alltid om att du reser med ledsagare när du beställer din resa.

Medresenär

Reser du sjukresa med serviceresor kan du ta med upp till två medresenärer. Medresenär måste du boka samtidigt som du beställer din sjukresa. Medresenärens avgift läggs på din faktura.

Kontakta Skånetrafiken om sjukresa

Skånetrafikens kundtjänst finns svarar på dina frågor om sjukresor 0771-77 44 33.
Deras kundtjänst har öppet klockan 8 -20 helgfri måndag-fredag.
Du kan också ställa frågor via e-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Omsorg och stöd