Om du använder våld mot en närstående

Våld är att utsätta en person för något den far illa av. Undrar du över om ditt beteende mot din partner eller dina barn är okej? Ibland kan det vara svårt att se sig själv som en person som utsätter en närstående för våld.

Ofta tänker vi att våld är slag och sparkar – men våld innefattar mer än det. Våld är ofta psykiskt och består av verbala kräkningar, kontroll och hotfullt agerande.

Har du tappat kontrollen över din ilska och utsatt någon närstående för:

 • Hot, uttalat nedsättande kommentarer?
 • Knuffar, sparkar, slag?
 • Begränsat eller kontrollerat din familj eller partner?
 • Tvingat någon att ha sex med dig?
 • Trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?
 • Upplevt/uppvisat svartsjuka?
 • Gjort personer i din närhet otrygga?

Du som använder våld mot en närstående kan få stöd och hjälp från socialtjänsten för att möjliggöra en förändring. Vi kan erbjuda:

 • Individuellt samtalsstöd
 • Kunskap om hur du kan hantera dina känslor och hitta alternativ till våld
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning

Bra att veta om oss:

 • Våra medarbetare har sekretess
 • Vi anlitar tolk vid behov
 • Besöken är kostnadsfria

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss ring Råd och stödenhetens mottagartelefon vardagar 10-12, 0416-27300, eller ring Familjeförvaltningens myndighetsenhet mellan 8:00-16:00, 0416-27000 (via kontaktcenter). Då kan du vara anonym om du vill.

Vid akut situation (polis och social jour): 112

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2024
Omsorg och stöd