Våld i nära relationer

Lever du under hot, utsätts för våld eller andra kränkningar av din partner eller någon annan i din närhet? Det finns hjälp att få.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våld är användandet av olika former av makt som riktas mot en annan person i syfte att påverka denna genom att skrämma, skada, smärta eller kränka den personen.

Men det finns hjälp att få. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp, ekonomisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett ålder, könsidentitet och sexuell läggning. Du är inte ensam.

Är du, eller har du varit, utsatt för:

 • Kränkningar, hot eller nedsättande kommentarer (verbalt, via sms, på nätet eller annat sätt)?
 • Knuffar, sparkar, slag?
 • Svartsjuka och kontroll?
 • Isolering eller blivit nedtryckt?
 • Sex mot din vilja?
 • Blivit begränsad och kontrollerad av din familj eller partner?
 • Människohandel för sexuella ändamål?

Vi erbjuder:

 • Rådgivning
 • Stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
 • Praktisk hjälp i en akut situation
 • Skydd
 • Ekonomiskt bistånd

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Du kan även få råd om exempelvis vad som händer vid en polisanmälan samt stöd vid polisförhör och rättegång om du behöver det.

Bra att veta om oss:

 • Våra medarbetare har sekretess
 • Vi anlitar tolk vid behov
 • Besöken är kostnadsfria

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss ring Råd och stödenhetens mottagartelefon vardagar 10-12, 0416-27300, eller ring Familjeförvaltningens myndighetsenhet mellan 8:00-16:00, 0416-27000 (via kontaktcenter). Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut situation (polis och social jour): 112

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp att ordna skyddat boende och skyddade personuppgifter. Husdjur är inget hinder för att få skyddat boende. Vi arbetar alltid för att lösa din situation så bra som möjligt. Vi försöker hjälpa dig att hitta ett tillfälligt boende till ditt eller dina djur om det inte finns möjlighet att ta med dem dit du ska flytta.

Vad kan jag göra som anhörig eller vän?

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigaste att du vågar fråga. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner därför ska du våga fråga flera gånger. Det är vanligt att personer som lever med våld i en nära relation drar sig undan från olika sociala sammanhang, isolerar sig mer och mer. Fortsätt att ta kontakt även om personen drar sig undan och tackar nej till gemensamma aktiviteter och inbjudningar.

Misstänker du att ett barn far illa kan du anmäla det till oss:

Misstanke om att barn far illa

Om du är orolig så kan du behöva råd och stöd om hur du kan stötta och hjälpa personen. Kontakta Råd och stödenheten för att få hjälp eller kontakta din vårdcentral för att få prata med en kurator. Det är viktigt att få hjälp att prata om sin oro.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd