Fältinriktat arbete

Stöd ges till ungdomar och föräldrar i samtal eller i gruppverksamhet. Fältsekreterarna arbetar med förebyggande och tidiga insatser och i arbetet ingår att platser där ungdomar befinner sig. Fältsekretare närvarar utifrån behov vid särskilda evenemang och helger som ofta firas av ungdomar i grupp.

Samverkan sker med polis, fritidsledare, skola och nattvandrare för att skaffa sig en uppfattning om hur barnen och ungdomarna i kommunen har det. Syftet är att ta tillvara de positiva resurser som finns hos ungdomarna själva och deras närmiljö samt bidra till att minska de eventuella risker de kan utsätta sig för. Fältsekreterarna handhar även det brottsförebyggande arbetet med ungdomar i form av ungdomstjänst och brottsförebyggande samtal.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2023
Omsorg och stöd