Barngrupp

Vi erbjuder stödgrupp till barn 7-12 år som upplevt missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen. Insatsen sker enligt metoden CAP (Children are people too).

Syftet är att ge barnen stöd och hopp inför framtiden. Verksamheten ger barnen möjlighet att träffa andra med liknande upplevelser. Barnen ska få en ökad förståelse av sin situation genom innehållet i programmet.

Vi träffas i en mindre grupp med två utbildade ledare under en termin. Tystnadsplikt gäller inom gruppen. För att ett barn ska kunna delta i gruppen krävs att det finns ett samarbete med barnets föräldrar.

Gruppens syfte

  • träffa andra barn med liknande erfarenheter
  • lära sig känna igen och sätta ord på sina känslor
  • lära sig nya strategier för att hantera och må bra i olika situationer

När och hur träffas gruppen

  • En mindre grupp träffas tillsammans med två ledare under en termin. En gång i veckan efter skoltid ca 1,5 -2 timmar.
  • Vid varje träff utgår vi från olika tema. Vi ritar, läser, pratar, rollspelar och har avslappning tillsammans.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023
Omsorg och stöd