Faderskap och föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse vid barnets födelse.

Bekräfta föräldraskap inom 14 dagar från födseln

Faderskap och föräldraskap registreras hos Skatteverket. När barnet är fött, kan ni från dag 1 - 14 själva registrera föräldraskapet.

Bekräftelse 15 dagar efter barnets födsel

Om ni inte bekräftar föräldraskapet inom 14 dagar efter barnets födsel, ansvarar kommunen där mamman är folkbokförd för föräldraskapsutredningen. För att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet efter 15 dagar ska ni kontakta familjerätten i Ystad. Här hittar ni mer information och kontaktuppgifter:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Omsorg och stöd