Ensamhet och sorg

Vissa förändringar i livet kan leda till att man känner sig ensam eller drabbas av sorg.

Ensamhet

Alla har behov av att få känna närhet och gemenskap med andra människor för att må bra. Det kan kännas viktigt att få dela upplevelser och lyckliga stunder med andra runt omkring sig, men också att känna att man inte står ensam när man möter motgångar i livet. Ensamhet blir ett problem när man är ensam utan att ha valt det själv. Man kanske känner att man saknar relationer som man egentligen vill ha, och någon att dela tankar och funderingar med. Man kan också känna sig ensam fast man är omgiven av människor, men där man känner att man inte passar in eller att ingen förstår en.

Vissa förändringar i livet kan leda till att man känner sig ensam, till exempel om man flyttar, byter skola eller om ens föräldrar separerar. Oftast handlar det om kortare perioder i livet och det brukar lösa sig när man får nya kompisar och man har vant sig vid den nya situationen.

Om man lider av sin ensamhet kan man behöva stöd och hjälp. Har man under längre tid känt sig isolerad, kanske så pass att man slutat gå i skolan, börjat undvika kompisar, tackat nej till sådant som man brukar gilla att göra, är det extra viktigt att få stöd och hjälp med att bryta isoleringen. Man kan till exempel ta kontakt med skolsköterskan på skolan. Vissa skolor erbjuder stödjande samtal. Man kan också ta kontakt med ungdomsmottagningen och få prata med någon där.

Om det känns svårt att ta kontakt via telefon och samtal kan ett första steg vara att chatta anonymt med någon. På Tjejzonen och Bris kan man få stöd om man mår dåligt. De chattar med ungdomar vissa dagar och tider. Även ungdomsmottagningen, UMO, eller skolsköterskan kan hjälpa till.
Källa: BUP

Sorg

När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. du kan behöva mycket stöd och omtanke när någon som står dig nära dör.

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt.
En vanlig reaktion är rädsla för att bli övergiven. Om du mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller ditt behov av trygghet, närhet och omsorg finns en risk att du kan bli deprimerad.

Dina reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i ditt liv, till exempel frigörelse från dina föräldrar. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner när man förlorat någon närstående är:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Källa: Barnperspektivet, Umo

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020