Om du inte mår bra

Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan du uppleva att du saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig så som du önskar. Ibland kan det hända jobbiga saker eller du kanske är rädd för någon. Det är viktigt att tillåta sig själv att känna det man känner, och att veta att det finns stöd och hjälp att få.

Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt. Kontakta till exempel en ungdomsmottagning, en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Du kan få hjälp av skolsköterskan eller skolkuratorn om du går i skolan. Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och vill ha hjälp så fort som möjligt. Ring telefonnummer 1177 för att få veta vart du ska gå.

Våld och kränkningar

Att bli illa behandlad eller att vara ett offer för våld är aldrig acceptabelt!

Bild

Familjeproblem

Kanske någon i familjen har ett missbruk eller behandlar dig illa.

Alkohol och droger

Droger är giftigt, gör dig påverkad och du kan bli beroende av dem.

 

Bild

Skola och framtid

Ibland kan tanken på framtiden skapa mer stress och ångest än glädje.

Jag skadar mig själv

Det är viktigt att du söker hjälp om du har problem med ett beteende som skadar dig själv.

Bild

Depression och ångest

En depression är något annat än att vara tillfälligt nere och ledsen.

 

Ensamhet och sorg

Vissa förändringar i livet kan leda till att man känner sig ensam eller drabbas av sorg.

 

Bild

Ilska och utbrott

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt, och det kan bero på många saker.

Undersidor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2018