Avlösarservice

Avlösarservice är en insats som syftar till att ge avlastning till anhöriga som vårdar en person med funktionsnedsättning i hemmet.

Avlösarservice innebär att en avlösare tillfälligt tar över ansvaret för omsorgen om den person med funktionsnedsättning som du vårdar. Detta kan vara både som en regelbunden insats eller vid akuta situationer som du inte kan förutsäga. Genom avlösarservice får du som anhörig möjlighet att koppla av, få tid för dig själv, eller ägna tid åt andra viktiga aktiviteter och relationer.

Avlösarservice är en behovsprövad insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär att du behöver ansöka om insatsen genom kommunens handläggare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd