Bilder från trädgården på Diamanten, daglig verksamhet.

Bilder från trädgården på Diamanten, daglig verksamhet.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet finns till för dig som är i yrkesverksam ålder, inte studerar eller kan ha ett vanligt arbete på grund av en funktionsnedsättning. Istället så kan du ansöka om att få vara med i en daglig verksamhet. Meningen är att du ska kunna göra något som du tycker känns roligt och meningsfullt utifrån dina egna behov och intressen.

Daglig verksamhet i Sjöbo kommun bedrivs i fyra spår:

Anpassad plats innebär att du praktiserar på ett företag med handledning av praktikplatsens personal.

Varje individ som vill ha en anpassad plats kommer i kontakt med en arbetskonsulent.

Tillsammans görs en kartläggning för att komma fram till en lämplig praktikplats just för dig. Var, hur och i vilken omfattning en sådan praktik förläggs beror på praktikplatsens och den enskildes förmåga, intresse och önskemål.

Du träffar din arbetskonsulent regelbundet för uppföljningar om hur du trivs och hur det fungerar för dig på din praktikplats.

Kommunen tecknar olycksfall- och ansvarsförsäkring för individen och bekostar även eventuell skyddsutrustning.

Samarbetet är kostnadsfritt för arbetsplatsen och samarbetet pågår sålänge båda parterna önskar.

Diamanten är den största verksamheten inom Daglig verksamhet. Diamanten är delad i flera grupper som har sina respektive arbetsplatser på olika platser i och utanför lokalerna.

 • Skapandegrupp, här arbetar man främst med kerativa uppgifter där personens intresse styr innehållet.
 • Utegrupp, här ligger fokus på utevistelse och naturfrämjande aktiviteter. Som exempel lagar gruppen mat i stormkök och tar lugna promenader.
 • Återvinningsgruppen, denna grupp har i uppgift att hämta upp wellpapkartonger från olika verksamheter i kommunen. Därefter åker gruppen vidare till en kartongpress och slänger kartongerna.
 • Fixargruppen, gruppen utför olika serviceuppdrag inom vård- och omsorg. Det kan det vara att hämta och leverera saker till olika verksamheter.
 • Fordonsgruppen, här sköter vi om verksamhetens bilar genom att tvätta, dammsuga och tanka dem.
 • Musikgruppen, här erbjuds musikaktiviteter både i grupp och individuellt.
 • Individanpassade grupper, på Diamanten finns det också grupper där man jobbar mer individuellt. Det finns en grupp för dom som behöver en lugnare miljö. Här har varje person ett eget arbetsbord där man i lugn och ro kan utföra sin enskilda uppgift.

  Det finns även en grupp som är för dom som önskar en mer social miljö men som ändå vill arbeta med enskilda uppgifter utformade efter personens intresse.

Företagsgrupper innebär att arbetsgrupper från daglig verksamhet integreras ute på arbetsplatser där daglig verksamhet tillhandahåller personal och arbetsplatsen förser gruppen med arbetsuppgifter.

I nuläget har daglig verksamhet samarbete med bland annat:

 • ICA kvantum i Sjöbo, ICA Nära Hanssons i Lövestad, Jem & Fix och Dollarstore. I dessa butiker är våra uppgifter att packa upp varor, fronta hyllor och prismärkning.
 • Sutars AB, där vår uppgift är att att paketera och montera olika komponenter.
 • Orans camping, är en utegrupp där vi bland annat röjer sly i skogen, sågar och hugger ved.
 • Malena Gymnasiet, vi driver cafeet på Malena gymnasiet. Här säljer vi fika till eleverna. Uppgifterna kan innebära att stå i kassa, beställa och ställa fram varor, göra varma mackor, koka kaffe, torka bord och diska.
 • Kommunhuset, här ansvarar vi för att förbereda beställningar av fika till konferenser och möten på kommunhuset. Andra uppgifter kan också vara att koka kaffe, diska och städa.

Målet med företagsgrupper är att individen ska ha en arbetsliknande sysselsättning.

Samarbetet med företagsgrupper är en möjlighet för Sjöbo kommuns arbetsplatser att göra sociala insatser och bidra till en meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer.

Vill ni som företagare göra en förfrågan om ett samarbete? Var vänlig och ta kontakt med en av arbetskonsulenterna, se kontaktinfo längre ner på sidan.

Örnen riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning med ett större omsorgsbetonat behov. Här erbjuder vi individen olika aktiviteter med sinnesstimulering som huvudsaklig inriktning. På Örnen arbetar man aktivt med tydliggörande kommunikation iform av bildstöd och TAKK.

 

 • Kreativt skapande, här arbetar man med kreativa uppgifter som kan vara att arbeta med färg, form och med olika material.
 • Sinnesstimulerande aktiviteter, på Örnen finns det en aktiv och en lugn snoezel. Det finns även Akka-platta, rörelseprojektor och Manico.
 • Taktil massage, utförs av utbildad personal.
 • Musik, på Örnen erbjuds musikaktivitet i mindre grupper.
 • Fysisk aktivitet, här erbjuds individuella träningsprogram som kan vara att gå och ståträna. Det finns också möjlighet att ta regelbundna promenader eller cykla på side-by-side cykel. Vi badar även på Sjöbo simanläggning.
 • Naturgruppen, här ligger fokus på utevistelse och naturfrämjande aktiviteter tillsammans med specialutbildad personal. Som exempel lagar gruppen mat i stormkök och tar lugna promenader.
 • Arbetsinriktade uppgifter, en del av individerna har mer arbetsinriktade uppgifter som legoarbete, posthantering samt återvinning av papper; en tjänst vi tillhandahåller till andra kommunala verksamheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024