Anhörig till någon med demenssjukdom

När en närstående drabbas av minnesproblematik uppstår många frågor och funderingar. Det är lätt att man som anhörig känner sig ensam och rådvill. Det kan gälla både före och när den närstående har fått en diagnos.

Demensteam

Vårt demensteam består av så kallade Silviasystrar som är specialistutbildade undersköterskor på demensvård, arbetsterapeut, biståndshandläggare och sjuksköterska som erbjuder stöd och hjälp. Kontaktuppgifter till dem hittar du längre ner på sidan.

Indirekt eller direkt stöd

Det finns två olika former av anhörigstöd, indirekt och direkt stöd. Det indirekta stödet är det som den närstående tar del av men som till sin form också blir en avlastning för den anhörige.

Anhöriggrupper startas regelbundet av demensteamet och består i regel av fyra träffar.

Enskilda samtal med anhörigkonsulenten.

Anhörigcafé varannan onsdag (jämna veckor) mellan 13.00-16.00 på Anhörigcenter Södergatan 2b. Ingen förhandsanmälan behövs utan du är välkommen när det passar dig.

Avslappning genom taktil massage.

Samtliga nedanstående former av indirekt stöd är behovsprövade, för vilka det krävs att man söker stöd via kommunens biståndshandläggare. Blankett om ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen hittar du längre ner på sidan.

Dagverksamhet

Klubben är en dagverksamhet där personer med demenssjukdom kan få meningsfulla aktiviteter i en trivsam miljö samtidigt som den anhörige får egen tid.

Avlösarservice

Kan du inte ens för korta stunder lämna din närstående kan du få hjälp av hemtjänstpersonal. De kommer hem till bostaden och avlöser dig, för att du ska kunna uträtta ärenden och få möjlighet till sociala kontakter utan att stressa. Detta kallas avlösarservice.

Tio timmar i hemmet per månad är avgiftsfria. Du kan få fler timmar men som då inte är kostnadsfria. Tveka inte att höra av dig om du undrar mer om detta stöd.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att den som normalt vårdas hemma får vistas på ett särskilt boende under en period. Då får du som anhörig möjlighet till egen tid, och kan göra det du inte har möjlighet att göra annars.

Avlösningsvistelse

Avlösningsvistelse innebär att den sjuke växelbor, till exempel tre veckor i det egna hemmet där man kan stöttas av hemtjänstinsatser och en vecka på ett särskilt boende. Då ges den anhörige möjlighet till egen tid.

Hemtjänst

Olika former av hemtjänstinsatser kan underlätta vardagen för både den sjuke och dig som anhörig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2024
Omsorg och stöd