Anhörig till någon med sjukdom

Om din närstående drabbats av sjukdom, t ex sviter efter stroke eller cancerbehandling har ni rätt till stöd och hjälp från kommunen. Här nedanför länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i till din närstående men insatserna som beskrivs på sidorna kan vara ett stöd även till dig som anhörig.

Stöd och hjälp från kommunen kan till exempel röra sig om rehabiliteringsinsatser där du kan läsa mer om bostadsanpassning och de insatser som kan bli aktuella i form av hemsjukvård. Hemtjänstinsatser kan också vara aktuella.

Om du inte riktigt vet vilka hjälpinsatser du och din närstående kan ha rätt till vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Kontakta Sjöbo kommuns växel 0416-270 00 så blir du kopplad till en biståndshandläggare som har hand om det området där du bor.

Om din närstående inte kan ta sig till en vårdcentral eller akutmottagning kan man få hembesök av läkare. Det är Region Skåne som ansvarar för detta, läs mer om Hembesök av läkare via länken längre ner på sidan (1177.se). Om den närstående har hemsjukvård kontaktar ni sjuksköterskan i kommunen som kan beställa hembesök.

Anhörigstöd

I en samtalsgrupp kan du som anhörig öka dina kunskaper. Här kan du få tips och råd om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera din vardag men även träffa andra i liknande situation. Samtalsgrupperna träffas ca 5 gånger per termin. Det vi tar upp i samtalsgruppen stannar där, ett muntligt tystnadslöfte. För att vara med i våra grupper kontakta anhörigkonsulenten.

Enskilda stödsamtal med anhörigkonsulenten, som har tystnadsplikt.

Anhörigcafé varannan onsdag (jämna veckor) mellan 13.00-16.00 på Anhörigcenter Lilla Norregatan 10. Ingen förhandsanmälan behövs utan du är välkommen när det passar dig.

Avslappning genom taktil massage kan också erbjudas vid behov.

Det finns diagnosföreningar som erbjuder anhörigstöd på olika sätt. Du kan läsa mer om dem via länkarna längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019
Omsorg och stöd